756,592 Tekil Ziyaretçi
Tüzük

§1
Dernegin ismi Kuzey Almanya Tokat'lılar Yardımlaṣma ve Dayanıṣma Derneği

§2
Kuzey Almanya Tokat'lılar Yardımlaṣma ve Dayanıṣma Derneği e.V 2005
Derneğin ikameti Hamburg'dur. Kaydı Hamburg Dernekler kurumuna yapılacaktır.

§3
(1) Derneğin amacı Yabancı kökenli insanlarla AlmanToplumu arasındaki uyumu ve kaynaṣmayı destekleyip geliṣtirmektir.
Bu amaca ulaṣmak için Derneğimiz özellikle aṣağıdaki görevleri seçmiṣtir:
-Üyelerin, bilhassa yaṣlı üyelerin Lisan sorunlarında yardımcı olmak,
-Yaṣlılar için Almanya'da büyüyen genç neslin yaṣam tarzını tanıtacak
etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler sayesinde Kuṣaklar arasındaki anlayıṣı ve hoṣgörüyü geliṣtirmek catıṣmaları önlemektir.
-Yerli Müzik ve Dans etkinlikleri,
-Çocuklar ve Gençler için Anadili kursları,
-Çocuklar ve Gençler için Yardımcı dersler ve Spor etkinlikleri.
(2) Dernek Politik etnik ve din açısından tarafsız ve hiçbir organizasyona bağlı değildir
(3) Dernek Topluma faydalı olmak için Dernekler kurumunun Tüzüğüne uyarak çalıṣır
Dernek karṣılık beklemeden Hayırsever amaçla çalıṣır.
Derneğin olanakları sadece Tüzüğe uygun bir ṣekilde kullanılır.Üyeler Derneğin gelirlerini ṣahsi amaçları için kullanamazlar.Dernek kimseyi derneğe yabancı olan amaçlar için veya gereğinden yüksek ödemelerle kayıramaz.

§4
Üye olmak isteyen yazılı olarak Yönetimkuruluna baṣvurur. Yönetimkurulu buna oybirliğiyle karar verir. Üyelik kaydı biryıl askıda tutulabilir. Üye olmak isteyen ṣahıs bu zaman zarfındaki etkinliklere katılabilir.

§5
Yönetimkurulu Derneğe faydalı üyeleri veya üçüncü ṣahısları Kurultayda Ṣeref üyeliği için önerebilir. Kabulüne Kurultay karar verir.

§6
Üyelik ölüm, istifa veya kovulmayla sona erer.İstifa yazılı olarak yönetimkuruluna sunulmalıdır.İstifa veriliṣ tarihinden sonra üç ay içerisinde çeyrek yılın sonunda geçerlidir. Eğer bir üye Derneğin amaçlarına karṣı çalıṣırsa, Derneğe karṣı bilinçli olarak yalan Haberler yayarsa bunu üçüncü sahıslara iletirse dernekten kovulur.
Kovulmadan once üyenin görüṣü alınır ve Yönetimkurulu kararını oylamayla verir.

§7
Kurultay Derneğin en yüksek organıdır.
Kurultay her sene veya senede en az bir defa toplanır. Kararlar Kurultaya katılanların oy çokluğuyla alınır.Davetiyeler Üyelere Kurultaydan en az on gün once yazılı olarak gönderilir.Sadece Yönetimkurulu Kurultaya Davet edebilir.
Eğer üyelerin 1/3 ü sebep gösterip yazılı olarak baṣvurursa yönetimkurulu en geç altı hafta içerisinde olağanüstü kurultayı toplamakla yükümlüdür . Kurultay Protokolleri ve yönetimkurulu kararları birinci baṣkan ve yazıcı tarafından imzalanır. Ṣayet birinci baṣkan katılamazsa ikinci Baṣkan imzalar.

§8
Yönetimkurulu :
1-Baṣkan, 2-Baṣkan Yardımcısı, 3-Kasacı (Muhassebe), 4-Yazıcı
5-9 Organizatörler den oluṣur. Ayrıca iki yedek üye mevcuttur.
Yönetimkurulu Üyeleri derneği dıṣarıda tek baṣlarına temsiledebilirler.
Yönetimkurulu eğer en az iki yönetimkurulu üyesi varsa ve bunlardan biri Baṣkan yada ikinci Baṣkan ise karar alma yetkisine sahiptir.
Eğer oylamada oylar eṣitçıkarsa toplantıyı yönetenin oyu ile oy çoğunluğu sağlanır.
Her Kurultayda iki üye veya baṣka güvenilir iki Ṣahıs oy çoğunluğuyla birdahaki Kurultaya kadar Derneğin Mali iṣlerini denetlemek üzere seçilir.
Bu seçilen denetleyiciler birdahaki Kurultayda Yönetimkurulu ve Kasaci hakkındaki Mali Raporları üyelere sunar.
Yönetimkurulu denetleme kurulundaki ṣahıslara gereken makbuzları hesapları ve evrakları
Göstermekle yükümlüdür.

§9
Tüzük ve derneğin amaçlarının değiṣtirilebilmesi için Kurultaya katılan üyelerin normal oy çoğunluğu yeterlidir.
Derneğin kapanmasına ancak Kurultayda toplanan üyelerin 4/5 yani 80% oy çokluğuyla
Karar verilebilr.

§10
Gerekli görülürse Yönetimkurulu üyeler için yeni ṣubeler açabilir.
Bu ṣubelerden sadece yönetimkurulu sorumludur.Ancak isterse karar alıp o ṣubelerdeki üyelere dernek adına vekaleten temsil hakkı tanır.
Ṣube üyeleri Dernek adına Yönetimkurulunun izni olmadan bildiri veya mesaj yayınlayamazlar.
Üyeler görüṣlerini yönetimkuruluna yazılı olarak iletebilirler.
Aidatını ödeyen her üyeye bir üyelik kartı verilecektir.

§11
Derneğin kapatılması veya Vergisiz çalıṣma hakkının elinden alınması halinde önce elindeki
Mali olanaklarla eğer varsa borçları sıfırlanacak mali sorumluluklar ortadan kalktıktan sonra
Geri kalan mal varlığı UNICEF'e (Birleṣmiṣ milletler yardıma muhtaç çocuklara yardım Derneği) Köln Ṣubesine UNICEF Deutschland Höninger Weg 104 50969 Köln Dernek kayit Numarası Köln 5068 e bağıṣlanacaktır.


Sosyal paylaşım: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Hava durumu
Etkinlikler

Etkinlik Yok.

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
?< closeside();
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

25-03-2016 12:18
Ne gibi gelişimler beklemektesin?

07-03-2016 14:30
selam arkadaslar hic bir gelisim yok burada ne oluyor Kızgın Üzgün